Zwin Natuur Park

Voor het Zwin Natuur Park hielden we online en offline gebruikersonderzoeken om de gebruikersbehoeften in kaart te brengen, waarna we gerichte adviezen konden geven voor optimalisaties op vlak van content, design, usability en structuur.
Astrid, Bart en Véronique
Zwin Natuur Park logo

Het Zwin Natuur Park in Knokke-Heist is een interactief natuurbelevingspark, een heus walhalla voor allerlei soorten vogels, en daarmee een trekpleister voor enthousiaste natuur- en vogelliefhebbers. Om er zeker van te zijn dat het kernverhaal van het Zwin Natuur Park verteld wordt op de website en aan de noden en behoeften van de bezoekers wordt voldaan, voerden we een uitvoerig gebruikersonderzoek uit. Zowel online als offline.

De uitdaging

De website van het Zwin Natuur Park bestaat ondertussen al heel wat jaren, en hoewel het nog steeds een parel van een website is, was het tijd voor een vernieuwd platform. Het Zwin-team hecht ontzettend veel belang aan een goede gebruikerservaring en wenste daarom de sterke en zwakke punten van de website op objectieve wijze te identificeren.

De oplossing

Om de user experience van de website in kaart te brengen, voerden we een veelzijdig gebruikersonderzoek uit. We onderzochten het gebruik van de website via online bronnen - zoals diverse surveys, Google Analytics data en heatmap analyses - en offline gebruikerstesten met scenario’s.

De resultaten

Het eindresultaat is een omvangrijk rapport met aanbevelingen die gebaseerd zijn op de feedback van gebruikers, wat hierdoor heel waardevol is voor de ontwikkeling van de nieuwe Zwin Natuur Park website en bovendien ook voor toekomstige uitbreidingen

Gebruikersonderzoek Zwin Natuur Park
Maak kennis met de internationale luchthaven voor vogels

Met meer dan 350 vastgestelde vogelsoorten mag het Zwin Natuur Park zich de internationale luchthaven voor vogels noemen. Niet alleen is dit park een geliefkoosde plek voor vogels, het Zwin Natuur Park is een troef voor het toeristische aanbod van de Belgische kust. 

Het Zwin-team streeft ernaar om het referentiepunt te zijn op vlak van natuur- en milieueducatie en stelt een voorbeeld voor duurzaam beheer van natuurlijk kapitaal

Ooievaars
Ooievaar
Kluten
Kluut
Bergeenden
Bergeend
Tijd voor een grondige lentekuis!

Ondertussen mag de website van het Zwin Natuur Park reeds heel wat kaarsjes uitblazen. Hoewel het nog steeds een parel van een website is, was het tijd voor een vernieuwd platform.

Bij het bouwen van digitale platformen willen we natuurlijk de doelgroep(en) van onze klanten op de juiste manier bereiken. Die oefening hebben we reeds jaren geleden al voor het Zwin Natuur Park gedaan. De bouw van een nieuwe website vormt het perfecte moment om de bestaande website grondig onder de loep te nemen en om te ontdekken waar de sterke en zwakke punten liggen. Om dit op een zo objectief mogelijke manier te doen, hebben we een uitvoerig gebruikersonderzoek gedaan. 

Tot in de puntjes voorbereid én uitgevoerd

Door een gebruikersonderzoek verzamel je dus op een objectieve manier inzicht in hoe de gebruiker de website van het Zwin Natuur Park ervaren. Het schept een beeld van de behoeften, verwachtingen en ervaringen, en toont duidelijk aan waar de website goed en minder goed scoort.  

We kozen voor een tweeledige aanpak: zowel online als offline bevragingen. We staken de koppen samen met het Zwin-team, en bepaalden wat we precies te weten wilden komen. Enkele kernvragen en een 6-tal testscenario’s, op zowel de desktop als mobiele variant van de website, vormden al gauw de rode draad doorheen het onderzoek. 

Gebruikersonderzoek Zwin Natuur Park

Hoe presteert de huidige content? 

Goed begonnen is half gewonnen! De gebruikersonderzoeken werden ingeleid met een grondige content audit. Met behulp van Google Analytics data analyseerden we hoe de bestaande content van de website presteerde en konden we enkele belangrijke vragen beantwoorden:

  • Worden de belangrijkste pagina’s effectief goed bezocht? 
  • Hoe lang blijven de bezoekers hangen?
  • Welk segment van de website scoort optimaal?
  • Welk segment van de website scoort niet goed? 

Deze analyse zorgde voor een gefundeerd startpunt voor de rest van het gebruikersonderzoek, en gaf bovendien ook een duidelijk inzicht in hoe de content van de website presteerde.

Hotjar: onze digitale tool in crime

Om de gebruikers van de website online te kunnen bevragen maakten we (gretig) gebruik van Hotjar. Hotjar is een populaire webanalyse- en feedback tool die wordt gebruikt om het gedrag van website gebruikers te begrijpen en inzicht te krijgen in de prestaties van een website. Het stelt website-eigenaren en marketeers in staat om het gebruikersgedrag te volgen door middel van functies zoals heatmaps, opnames van bezoekers sessies, enquêtes en feedback polls. Een stevig arsenaal aan opties en mogelijkheden om onze digitale bezoekers te bevragen! 

Dankzij Hotjar was het ook relatief eenvoudig om een groot aantal respondenten te bereiken, ongeacht hun locatie. Het voordeel van een online gebruikersonderzoek is dat deelnemers de vragen en beoordelingen op hun eigen tijd kunnen invullen, wat voor flexibiliteit zorgt. Daarnaast konden we deze data handig rapporteren omdat Hotjar de verschillende antwoorden efficiënt verzamelt.

Zwin Natuur Park gebruikersonderzoek

De persoon achter de gebruiker 

Online surveys en feedback widgets vertellen natuurlijk slechts een deel van het verhaal. Het was zeer waardevol om naast het online onderzoek ook een offline onderzoek uit te voeren. Dit hebben we gedaan in de vorm van face-to-face interviews en usability-tests, dus enkele testscenario’s die de interviewees op onze laptops of hun eigen mobiele toestel mochten uitvoeren. Door dit persoonlijke contact konden we bovendien ook zeer goed non-verbale signalen en emoties detecteren, die minstens even waardevolle inzichten gaven als hun effectieve antwoorden. 

Dit offline gebruikersonderzoek organiseerden we in onze kantoren verspreid over West-Vlaanderen, en ook een sessie ter plaatse in de ontvangsthal van het Zwin Natuur Park zelf. 

Zowel bij de gebruikerstesten in onze kantoren als op locatie in het Zwin Natuur Park, konden we heel wat testpersonen bereiken: leeftijd van jongvolwassenen tot gepensioneerden, Vlamingen, Walen, Nederlanders, toeristen uit andere Europese landen, vrouwen en mannen, ... Allen werden gevraagd om enkele testscenario’s op de website te doorlopen (zoals het bestellen van tickets, een specifieke landingspagina opzoeken, ...), alsook het opzoeken van de route naar het park zelf, waarbij ook gerust gestart mocht worden vanuit Google. De resultaten waren verrassend!

Niks is wat het lijkt!

De online surveys en feedback widgets zorgden voor een stevige toestroom van gebruikersdata. Echter werd het tijdens de uitvoering van de offline interviews snel duidelijk hoe essentieel een fysiek interview is

Zo viel het bij de offline gebruikerstesten op hoe diverse mensen het moeilijk hadden bij het bestellen van tickets op het externe platform dat het Zwin Natuur Park hiervoor gebruikt, maar wanneer gevraagd werd naar de ervaring dit toch met een heel positief cijfer beoordeelden!

Zo zie je maar hoe waardevol het is om de ervaringen van je gebruikers in kaart te brengen, je bouwt je digitale platform ten slotte voor hen 🙂.

Gebruikersonderzoek Zwin Natuur Park
De startblokken zijn gezet

De learnings en inzichten van de content audit en (online & offline) gebruikersonderzoeken werden gebundeld tot een lijvig rapport. Het is een krachtig knowhow instrument met een tweezijdige werking:

  • Bij het ontwikkelen van de nieuwe website voor het Zwin Natuur Park weten we waar we op moeten letten om de gebruikers en (potentiële) bezoekers optimaal tegemoet te komen wat betreft hun behoeften en gebruikerservaring
  • Het contentteam van het Zwin Natuur Park weet welke content ze dienen mee te nemen naar de nieuwe website én waar de optimalisatiemogelijkheden liggen om hun kernverhaal duidelijk te brengen. 

Zoals altijd was het een plezier om onze krachten met het Zwin-team te bundelen. Dit gebruikersonderzoek is van onschatbare waarde voor het ontwikkelen van de nieuwe website, omdat het zo mooi de focus legt op hun gebruikers en ervoor zorgt dat de website effectief afgestemd is op de behoeften van hun doelgroep.

Rianne Marchand

Zoals altijd was het een plezier om onze krachten met het Zwin-team te bundelen. Dit gebruikersonderzoek is van onschatbare waarde voor het ontwikkelen van de nieuwe website, omdat het zo mooi de focus legt op hun gebruikers en ervoor zorgt dat de website effectief afgestemd is op de behoeften van hun doelgroep.

Rianne Marchand
Account manager

Duik je binnenkort in een gelijkaardig project?