Define

Na ‘Discover’ volgt logischerwijs de opbouw met de achterliggende logica, de informatiearchitectuur. Vergelijk het met een huis: dat bouw je ook niet zonder een goed plan. Wij nemen het uitwerken van dit plan voor onze rekening. En uiteraard ook voor de look and feel. Tijdens de Define-fase luisteren we voornamelijk, stellen we vragen én zorgen we voor een oplossing op maat.

We kunnen het belang van luisteren en vragen stellen niet genoeg benadrukken. We brengen jou en jouw doelgroepen in kaart:

  • wie ben jij? 
  • welke concurrenten zijn er aanwezig?
  • welke diensten of producten bied je aan?
  • wie zijn je doelgroepen?
  • met welke bezorgdheden of vragen zitten zij?
  • waar worden ze gelukkig van?
  • ...

Soms volstaat één meeting aan het begin van een project (de zogenaamde ‘kickoff meeting’), maar vaak werken we met verschillende voortrajecten. Dit zijn een reeks opeenvolgende workshops, waarin elk aspect van het project gedekt wordt. Zo bestaan er functionele-, technische-, marketing- en design voortrajecten.

Afhankelijk van de aard en de complexiteit van een project wordt na de analysefase (zowel technisch, functioneel, als marketing) een document aangemaakt, een ‘deliverable’, waarin onze ideeën gebundeld, gestaafd en uitgelegd worden.

Het document kan bestaan uit wireframes en/of pagemodels, technische en functionele analyses, user stories en marketing rapporten. Ook onze designers gaan hiermee aan de slag tijdens de create-fase. Zo begrijpen ze de klant én zijn of haar wensen beter en spelen we daar ook grafisch op in. Deze ‘deliverable’ vormt dan ook het fundament voor de verdere ontwikkeling.

Muriel Myle

Een grondige en zorgvuldige define fase draagt bij aan een soepel verloop van het project en het behalen van de gewenste resultaten.

Muriel Myle
Business Developer

Zonder Define-fase is het als navigeren zonder kaart: je weet niet waar je naartoe gaat.