Disclaimer

WETTELIJKE VERMELDING - make it fly

WETTELIJKE INFORMATIE

Make it fly voorziet deze website en / of pagina’s hiervan (de 'website') voor algemene informatiedoelstellingen. De materialen op de website vormen geen professioneel advies. Uw toegang tot en gebruik van de website is onderworpen aan de volgende Terms & Conditions. Door deze website te betreden en te gebruiken aanvaardt u, zonder beperking en kwalificatie, de volgende Terms & Conditions. Gelieve de website niet te betreden als u deze Terms & Conditions niet aanvaardt. Make it fly kan op ieder moment deze Terms & Conditions herzien en updaten. U bent gebonden door dergelijke revisies en dient deze pagina te bezoeken voor iedere toegang om de actuele Terms & Conditions, waaraan u gebonden bent, te herzien. De term "make it fly" verwijst naar make it fly of zijn vertegenwoordigers. De term "make it fly" verwijst naar iedere wettelijke entiteit binnen make it fly of in eigendom van make it fly.

VOORWAARDEN

De toelating wordt gegeven voor het tijdelijk opslaan van de website om deze te bekijken op een PC of scherm voor privé-, niet-commerciële doeleinden. De reproductie, inclusief print-outs, permanente opslag, overdracht, verdeling en ieder commercieel gebruik van de inhoud van de website is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toelating van make it fly.

U dient ervan uit te gaan dat alles wat beschikbaar is op de website beschermd is in België en internationaal door intellectuele eigendomswetten. Copyrights blijven bestaan op de inhoud van de website, individueel en collectief. De handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen, trade dress en producten in deze website zijn het voorwerp van geregistreerde en ongeregistreerde wettelijke bescherming. De foto’s van personen of plaatsen getoond op de website zijn ofwel de eigendom van of gebruikt door make it fly met toelating. Het gebruik van deze voorgaande elementen is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toelating van make it fly.


Make it fly zal redelijke inspanningen leveren om de informatie in deze website actueel en accuraat te houden, maar geeft geen waarborgen over de accuraatheid, volledigheid, geschiktheid voor een bijzondere doelstelling of het niet-schending van de geleverde informatie. Make it fly is niet aansprakelijk voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade, verlies of letsels door uw toegang tot, gebruik van of onmogelijkheid om deze website te betreden, of door uw vertrouwen op bepaalde informatie geleverd in deze website. Make it fly is in het bijzonder niet aansprakelijk voor schade aan uw computer of virussen die uw computer en software kunnen infecteren, verlies van data of iedere andere eigendom door uw toegang.

De product- en dienstgerelateerde informatie geleverd door Make it fly via deze website wordt geregeld door de Belgische wetten. Als u deze website betreedt en / of er gebruik van maakt vanuit een plaats buiten de jurisdictie van de wetten van België, bent u verantwoordelijk voor het naleven van de respectievelijke lokale wetten en regelgevingen. Make it fly heeft niet alle websites gelinkt aan de website gereviseerd en is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze off-websitepagina’s of andere websites gelinkt aan de website. Uw toegang tot of het gebruik van dergelijke websites gebeurt op eigen risico.

U erkent dat het Internet een open netwerk is en dat make it fly de informatieoverdracht over het Internet niet controleert. De verzender van iedere mededeling naar deze website of make it fly is aansprakelijk voor de inhoud en informatie die deze bevat, inclusief de nauwkeurigheid, wettelijkheid en accuraatheid, alsook de veiligheid van de verzending.

U erkent dat u volledig aansprakelijk bent en make it fly schadeloos zult stellen voor aansprakelijkheid, schade die voorvloeit uit claims door uw gebruik van de website en de toegang vanaf uw internetaansluiting tot de website. Make it fly heeft het recht om de inhoud van deze website op ieder moment, om welke reden ook en zonder kennisgeving te wissen, te wijzigen of aan te vullen. Iedere mededeling via de website, per e-mail of op een andere wijze, inclusief gegevens, vragen, opmerkingen, suggesties en dergelijke, zullen behandeld worden als niet-confidentieel en zonder eigendomsrecht.

U erkent dat de Belgische wetten, onverminderd eventuele conflicten tussen legale principes, van toepassing zullen zijn op alle materies met betrekking tot het gebruik van de website. Bij een geschil stemt u in met de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van België.