Zelfevaluatietool Digitale Maturiteit

Hoe ver staat jouw culturele organisatie op vlak van digitale ontwikkeling?
Zelfevaluatietool Digitale Maturiteit
Wie is de klant?

Memoo ondersteunt erfgoed- en kunstenorganisaties in Vlaanderen en Brussel bij het produceren, delen en bewaren van digitale culturele content.
In het kader van de strategische visienota “Een Vlaams cultuurbeleid in het digitale tijdperk” van minister Sven Gatz ontwierpen ze de Zelfevaluatie-Tool voor Digitale Maturiteit.

Digitale maturiteit is de mate waarin digitale technologie wordt geïmplementeerd in culturele organisaties op het vlak van informatiebeheer, beleid, procesmanagement, samenwerking en dienstverlening. 

Met de Zelfevaluatietool Digitale Maturiteit kunnen organisaties uit het brede culturele veld in Vlaanderen en Brussel hun digitale maturiteit meten en vergelijken met die van andere gelijkaardige organisaties in de sector. Digitale technologieën transformeren de productie, distributie en beleving van cultuur steeds verder. Organisaties herdenken en innoveren dan ook best hun rol, opdracht en werkwijzen. De tool helpt organisaties hiermee op pad, en werkt als een kompas dat aangeeft hoever organisaties al staan en hoe ze kunnen werken aan hun digitale maturiteit.

Zelfevaluatietool Digitale Maturiteit showcase
De vraag van de klant

De Vlaamse overheid wil de culturele organisaties in Vlaanderen en Brussel helpen om hun digitale maturiteit te verbeteren. Daarom wil ze de brede culturele sector een tool aanbieden waarmee organisaties door middel van zelfevaluatie hun digitale maturiteit kunnen inschatten.

Met de tool wil de minister twee doelen bereiken:

Eén: Organisaties krijgen een score op basis van hun zelfevaluatie. Aan de hand van die score kunnen ze zichzelf vergelijken met andere (gelijkaardige) organisaties uit de sector. Ze krijgen tips aangereikt hoe ze vooruitgang kunnen boeken op de aspecten waarop ze zwak scoren. Wanneer ze later opnieuw gebruik maken van de tool, kunnen ze evalueren of en op welke vlakken ze vooruitgang boekten.

Twee: De overheid kan de (geanonimiseerde en geaggregeerde ) resultaten gebruiken om haar beleid te monitoren en gerichte digitale beleidsimpulsen te geven waar nodig.

Makkelijk aan de slag

Het gebruik van de tool vergt geen specifieke voorkennis en vraagt geen al te grote tijdsinvestering (ongeveer een 30-tal minuten). Een culturele organisatie kent zich een score tussen 0 en 100 toe op 47 stellingen in 5 categorieën: beleid en aansturing; interactie met doelgroepen; aanbod; organisatie en competenties; processen.

  • Hoe ga je beleidsmatig om met digitale evoluties? Denk je strategisch na over digitale aspecten binnen je organisatie?
  • Hoe maak je gebruik van digitale toepassingen om de interactie met je doelgroepen te verbeteren?
  • Kunnen een digitaal aanbod of een digitale dienstverlening een meerwaarde betekenen binnen je organisatie? Hoe ga je daar vandaag mee om?
  • Digitale maturiteit is niet enkel een zaak van tools, maar ook van mensen. Slaag je erin om de juiste capaciteiten in huis te halen om je doelstellingen te verwezenlijken?
  • Hoe organiseer je de digitale processen binnen je organisatie?
 
Zelfevaluatietool Digitale Maturiteit showcase
Onze oplossing

We ontwierpen een webapplcatie die werd uitgewerkt voor zowel desktop computers als mobiele toestellen. Dit responsive design zorgt ervoor dat de gebruiker op eender welk toestel de tool kan gebruiken.

Deze applicatie werd opgezet in het Content Management Systeem (CMS) Drupal, zodat verschillende medewerkers van Packed de tool kunnen beheren.
We ontwikkelden een test voor de gebruiker om in te vullen voor hun zelf-evaluatie, waarbij de klant eenvoudig de vragen in het CMS kan aanpassen.

Door middel van grafieken kan de gebruiker na het invullen van de test zijn resultaat vergelijken met dat van andere, gelijkaardige gebruikers door deze te filteren op sector, VTE, leeftijd en budget.

Ook worden er tips getoond gebaseerd op het behaalde resultaat.

Bekijk het resultaat

In de voorbereidende gesprekken overtuigde Corecrew ons dat ze niet enkel de capaciteiten in huis hebben om te bouwen waar we om vroegen, maar dat ze het project ook ten volle wilden begrijpen om zo ver mogelijk inhoudelijk te kunnen meedenken. Zo toonden ze dat ze niet enkel zo snel mogelijk een opdracht wilden binnenhalen, maar dat ze ook veel belang hechtten aan de kwaliteit van het resultaat. Hun voorstel was goed doordacht en verzekerde een duurzaam product op lange termijn met maximale flexibiliteit in de backend. Tijdens het ontwikkelingsproces onthouden we de strakke opvolging, een goed gerespecteerde timing en een vlotte communicatie.

Bart Magnus - Projectmedewerker Meemoo
hannes

Met de Zelfevaluatietool Digitale Maturiteit kunnen organisaties uit het brede culturele veld in Vlaanderen en Brussel hun digitale maturiteit meten en vergelijken met die van andere gelijkaardige organisaties in de sector.

Hannes Tack
Agency Director - Corecrew

Duik je binnenkort in een gelijkaardig project?