Agentschap integratie & inburgering

Het Agentschap Integratie en Inburgering pakt de uitdagingen aan die het gevolg zijn van migratie. Daarin willen ze het verschil maken.
logo
Migratie heeft een impact op de hele samenleving.

Op mensen en buurten, op organisaties en besturen. Iedereen moet zich thuis voelen in je gemeente. Hoe pak je dat aan als lokaal bestuur of organisatie? Het Agentschap Integratie en Inburgering helpt je hiermee op weg.

Het Agentschap Integratie en Inburgering (AgII) ontstond in 2015 als een fusie van verschillende diensten en organisaties die actief zijn op het vlak van integratie, inburgering en oriëntering naar taallessen Nederlands. Als extern verzelfstandigd agentschap (EVA) van de Vlaamse overheid zijn dat nog steeds hun voornaamste beleidsthema’s.

Ze zetten hun in voor een samenleving waarin iedereen, ongeacht herkomst of achtergrond, gelijke kansen krijgt. 

image
Intranet update

Agentschap integratie & inburgering is al langer een trouwe klant van Corecrew. Zo is ook de website van bon.be door ons ontwikkeld. Agentschap integratie & inburgering vond nu dat het tijd was om dat intranet een update te geven. Wij namen het intranet onder handen, zowel zowel qua concept, informatiearchitectuur en UX-design, en maakten een vernieuwd intranet met Drupal.

image
Corecrew ontwikkelde een nieuw intranet in Drupal

Een van de uitdagingen was dat content op de website enkel beschikbaar was voor medewerkers van bepaalde regio's, er werden dus regio specifieke landingspagina's gemaakt die op gebruikers niveau worden bijgehouden. Telkens als de gebruiker ingelogd wordt zijn specifieke regio al actief.

Corecrew stond in voor het verhuizen van de reeds bestaande inhoud in het oude intranet. Hiervoor werden in het oude intranet een aantal exports ontwikkeld die dan vervolgens werden geïmporteerd in het nieuwe intranet. Ook de bestaande bestanden, formulieren, gebruikers, etc. werden gemigreerd. Hierdoor kon de continue werking van het intranet gegarandeerd worden. 

make it fly - Hannes Tack

Zie je potentieel in het optimaliseren van je huidige processen?

Hannes Tack
Agency director - Corecrew

Duik je binnenkort in een gelijkaardig project?