FIDI

Een gebruiksvriendelijke website én ledenplatform voor FIDI, met behulp van Drupal 8. Alsook het integreren van hun ERP systeem om ledeninformatie op de juiste manier te beheren.
Hero_image
Fidi_logo

FIDI is de grootste wereldwijde alliantie van professionele internationale verhuisbedrijven. Ze vertegenwoordigen meer dan 600 leden in meer dan 100 landen, verspreid over de vijf continenten. Op deze manier bieden ze uitgebreide mobiliteitsdiensten aan gezinnen, particulieren en bedrijven internationaal. Voor hen mocht Duo aan de slag voor een nieuwe website! Hierbij moesten het hoge kwaliteitsniveau en de professionele dienstverlening van FIDI duidelijk naar voor komen. 

De uitdaging.

Een aantrekkelijke en eenvoudig te hanteren website voor publieke bezoekers én een overzichtelijke en informerende plek voor alle FIDI leden in één platform gieten. Dit platform dient gebruiksvriendelijk te zijn, en een plek waarop informatie, procedures en evenementen gemakkelijk gedeeld en gecommuniceerd kunnen worden naar leden, maar waar ook rolgebaseerde toegang wordt voorzien tot specifieke webpagina’s en documenten.

De oplossing.

Na een uitgebreid define traject, waarin we een grondige functionele en technische analyse uitwerkten, werd snel duidelijk dat de nieuwe website niet enkel een hoog content gehalte nodig had, maar ook de nodige flexibiliteit om rollen toe te kennen aan verschillende profielen en andere custom ontwikkelingen om alle verwachtingen in te lossen. Onze keuze: Drupal 8, een open source CMS, dat ons de vrijheid gaf om de website volledig op maat te kunnen ontwikkelen met behulp van custom elementen.
 

De resultaten.

Een moderne en informerende publieke website, waarop iedereen zich thuis voelt en waar je na inloggen op een gebruiksvriendelijk digitaal platform terechtkomt. Daarnaast kunnen alle bezoekers makkelijk FIDI leden zoeken dankzij de extensieve ‘FAFA-page’. En als kers op de taart zorgen de ERP koppeling en uitgewerkte rollen met verschillende toegangsrechten voor een ervaring op maat, en dat voor alle FIDI leden.

Fidi laptop and tablet screens

The challenge was complex: create a bespoke experience for different users, with complicated access levels and rules.

Magali Horbert, Marketing Communications Manager, FIDI Global Alliance
Geen klanten, maar partners

Het FIDI project startte met een groots en complex define traject. In totaal werden 6 workshops georganiseerd met maar 1 doel: ons volledig inleven in het reilen en zeilen van FIDI. Wie is FIDI en wie zijn hun affiliates? Wat doet FIDI en voor wie? Welke verschillende elementen spelen een rol? ... Door workshop na workshop dieper in te gaan op hun manier van werken, de interactie met hun leden, hun manier van handelen, … kwamen steeds meer functionele en technische verwachtingen naar boven. Elementen die enorm belangrijk waren voor het denkproces en het uittekenen van de wireframes. Zo tekenden we een volledige matrix uit van de verschillende rollen die toegang moeten krijgen tot specifieke informatie, kwam de nood voor advertenties alsook Single Sign On koppelingen naar boven en werd hun ERP systeem uitgebreid onder de loep genomen.

Duo took the challenge really to heart and dived deep into the complexities to find the perfect solutions for all our needs.

Magali Horbert, Marketing Communications Manager, FIDI Global Alliance

Dankzij het intensieve voortraject werd niet enkel alles duidelijker voor het Duo team, maar kreeg ook onze relatie met FIDI een enorme boost. Er werd niet gehandeld vanuit een eenzijdige klantrelatie, maar vanuit een partnership mentaliteit: we are doing this together! Deze mentaliteit zorgde tijdens het volledige project voor regelmatige status meetings, goed overleg en constante terugkoppeling waardoor het niet enkel een goede, maar zeker ook een erg aangename samenwerking was.

fidi tablet and mobile screens

Na deze gezamenlijke inspanningen mag het eindresultaat mag er zeker zijn. Een website waarop de werking van FIDI duidelijk wordt, en waar gemakkelijk nieuws en blog posts gedeeld kunnen worden. Daarnaast is het ook een platform geworden waarop informatie, procedures en evenementen gemakkelijk gedeeld en gecommuniceerd kunnen worden naar leden, maar waar ook rolgebaseerde toegang wordt voorzien tot specifieke webpagina’s en documenten. Deze website vervangt alsook hun jaarboek, waardoor contactgegevens van leden te allen tijde up to date zijn en advertenties (die een belangrijke bron van inkomsten vormen) vlot toegevoegd kunnen worden.
 

fidi phone
Uiteenlopende toegangs-rechten voor leden

Naast de opdracht om het breed en internationaal doelpubliek dankzij de juiste UX en UI inspanningen welkom te doen voelen, kregen we de bijkomende uitdaging om op een efficiënte manier om te gaan met de verschillende ‘petjes’ van FIDI leden. Meer dan 10 verschillende rollen, met diverse toegang tot specifieke informatie, documenten, rapporteringen, evenementen, koppelingen, enz. moesten via identificatie in het ERP systeem op een correcte manier tot uiting komen op het platform. 

The entire team were very patient and proactive – and I feel that they have now become part of our team.

Magali Horbert, Marketing Communications Manager, FIDI Global Alliance

Daarnaast ontdekten we dat één persoon verschillende functies kan opnemen binnen verschillende organisaties (die elk op zich lid zijn van FIDI). Waardoor we ook op het niveau van ingelogde FIDI leden, een omschakeling naar een ander bedrijf mogelijk moesten maken. Vervolgens moest bij deze omschakeling ook nog rekening gehouden worden met het switchen van rol, gekoppeld aan de gekozen organisatie, waardoor men dus minder of meer toegang krijgt op het FIDI platform.

Nu de website met al zijn uitdagingen online staat en functioneert zoals we voor ogen hadden, kijken we met enorm veel trots terug op dit extensief project!

Joris Van Hoof

"Een gebruiksvriendelijke website, uitgebreid ledenplatform én integratie met ERP systeem om de ledeninformatie eenvoudig te beheren. We kijken met veel trots terug op dit veelzijdige project en onze partnership met FIDI!" 

Joris Van Hoof
Business developer

Benieuwd hoe we jouw business processen verder kunnen digitaliseren?