Zelfevaluatietool Innovatie Capaciteit

Hoe sterk staat jouw culturele organisatie in zijn innovatieschoenen? De Zelfevaluatietool helpt het je te ontdekken!
Zelfevaluatietool Innovatie Capaciteit Logo

De Vlaamse overheidsdienst van Cultuur, Jeugd en Media bouwt aan een creatief en inspirerend Vlaanderen, waar iedereen kan genieten van cultuur.

Het departement werkt als een stimulator van het werkveld en werkt samen met andere beleidsvelden, met de lokale besturen en actoren binnen en buiten de Vlaamse overheid. Door gerichte instrumenten in te zetten creëert het kansen voor de spelers in het werkveld.

zic 1
Een boeiende en actieve sector

We zijn het er alvast allemaal over eens: de cultuursector is een boeiende en actieve sector, waar artiesten hun talenten volop vorm kunnen geven. Er komt echter meer bij te kijken dan cultuur alleen. Het is een sector waar ook bedrijfseconomie en wetgeving een groot aandeel hebben, zeker nu Corona ons landje in haar greep heeft gehouden (en nog steeds wat houdt). Bij vragen of twijfel kennen organisaties slechts één adres: de Vlaamse overheid departement Cultuur, Jeugd & Media, met name het Cultuurloket.

Cultuurloket biedt zakelijke ondersteuning voor organisaties in de cultuursector: zoals bij vraagstukken over werken, ondernemen, financieren,.... Daarnaast organiseren ze tal van opleidingen, zowel op maat voor organisaties als scholen, over deze thema’s. Eén van de veelvoorkomende vraagstukken gaat over subsidies aanvragen. Cultuurloket begeleidt organisaties en individuën om de stap te maken naar het aanvragen subsidies om zo alles uit hun onderneming te kunnen halen.

In het kader van innovatie werd het Innovatiemechanisme in het leven geroepen door de Vlaamse overheid. Een eenmalige forfaitaire subsidie die je als professional in de cultuursector kunt aanvragen om je eigen businessmodel te innoveren.

Een eerste stap richting deze subsidie was het invullen van de Zelfevaluatietool, created by yours truely ;-). Ondertussen is het Innovatiemechanisme niet langer van kracht, maar desalniettemin is deze Zelfevaluatietool een goudmijn aan kennis en inzicht in het eigen innovatievermogen!

zic 2

Door middel van een uitgebreide vragenlijst, brengt de zelfevaluatietool in kaart wat de huidige innovatiecapaciteit is van een organisatie of individuele artiest. De vragenlijst kan zowel individueel gevuld worden, als door een volledige organisatie, en splitst zich op in enkele categorieën:

  • Strategische ambitie
  • Persoonlijkheid
  • Proces
  • Open innovatie
  • Bekendheid met bestaande innovatiethema’s

Bij elk antwoord wordt een score toegekend. De totaalscore wordt berekend zodra de complete vragenlijst ingevuld is. Per onderdeel krijg je als deelnemer een percentage die je kunt vergelijken met andere gelijkaardige spelers in de cultuursector.

Zo krijg je als participant een goed beeld over je eigen positie in het speelveld.

Hoe werkt de Zelfevaluatietool?

De vragenlijst kan zowel met als zonder Cultuurloket-account ingevuld worden. Het voordeel van de vragenlijst invullen met account, is dat je de Zelfevaluatietool na een bepaalde periode opnieuw kunt invullen om nadien je eigen resultaten en progressie te vergelijken.

Daarbovenop worden er handige tips meegegeven naargelang je score. Heb je bijvoorbeeld nog niet veel kaas gegeten van Artificial Intelligence? Dan zal één van de tips enkele nuttige handvaten bevatten om hiermee aan de slag te gaan.

zic 3

De zelfevaluatietool webapplicatie werd gebouwd in het open-source content management systeem (CMS) Drupal: hét CMS-systeem bij uitstek waar Cultuurloket eenvoudig vraag en antwoord konden implementeren in de backoffice.

Het is niet voor niets één van de grootste spelers in het CMS-landschap. Gesterkt door een responsive design, is de Zelfevaluatietool op zowel desktop als mobiel beschikbaar.

make it fly - Hannes Tack

Een digitale oplossing om de dienstverlening van Cultuurloket bij te staan: daar zijn we trots op. Benieuwd hoe wij jouw utopie digitaal leven in blazen? We kijken er alvast naar uit om onze tanden in jouw visie te zetten!

Hannes Tack
Agency Director - Corecrew

Duik je binnenkort in een gelijkaardig project?