Vlaamsarchitectuur instituut

De referentie voor architectuurcultuur in Vlaanderen en Brussel. Corecrew maakte er een architecturaal pareltje van.
logo
Wie is de klant?

Het Vlaams Architectuurinstituut is de referentie voor architectuurcultuur in Vlaanderen en Brussel. We maken het publiek attent op het belang van een goed ontworpen leefomgeving, stimuleren het maatschappelijke debat over het ontwerp van gebouwen/steden en verspreiden kennis over architectuur.

Gevestigd in deSingel in Antwerpen, organiseren we tentoonstellingen, lezingen, debatten, publicaties en evenementen, zoals het tweejaarlijkse Architectuurboek Vlaanderen en het Festival van de architectuur. Bovendien vertegenwoordigt het instituut Vlaanderen op internationale evenementen zoals de Architectuurbiënnale in Venetië en is het ingebed in een wereldwijd netwerk van architectuurinstituten.

Het Vlaams Architectuurinstituut beheert een zeer rijke collectie architectuurarchieven die voortdurend aangroeit. De collectie stelt ons in staat om een brug te slaan tussen heden, verleden en toekomst van architectuur. Daarnaast coördineert het Vlaams Architectuurinstituut de verwerving van architectuurarchieven en stimuleert de samenwerking tussen de verschillende archieven in Vlaanderen.

 
vai - Visuals
De vraag van de klant

Het Vlaams Architectuurinstituut (VAi) vroeg ons om een publiek toegankelijke doorzoekbare website te bouwen waar hun reeds bestaande inhoud (beheerd in ABS) werd in geïmporteerd.

De informatie die binnen het archiefbeschrijving systeem Qi for APA door het Architectuurarchief Provincie Antwerpen worden beheerd, moeten publiek beschikbaar worden gemaakt via een collectie website.

Deze data diende op een gebruiksvriendelijke manier getoond worden aan gebruiker, alsook moest de gebruiker deze op een zeer eenvoudige en snelle manier kunnen terugvinden.

Onze oplossing

Door het ontwikkelen van een importer, die instaat voor het ophalen van alle data bij uit het bestaande ABS systeem en de deze weg te schrijven naar een op maat gestructureerde zoekindex, was het mogelijk om een  hele hoop relevante filters en zoekvelden te koppelen aan deze index.

Daarbovenop zijn de gegevens voor de gebruiker zo gestructureerd zodat hij één oogopslag zijn informatie terugvindt of doorklikt naar dieper gelegen onderdeel. Als extra werden de projecten nog weergeven op een kaart.

Aan de hand van deze koppeling, dient het VAi enkel hun data te beheren en publiek te maken in hun reeds bestaande ABS systeem en veranderd er dus voor het niets. Periodiek wordt de nieuwe data in het Drupal CMS ingelezen en geüpdate.

vai
Gebruiksvriendelijkheid als rode draad

Gebruiksvriendelijkheid is het voornaamste criterium waaraan de collectiewebsite moet voldoen. Corecrew hield onder andere rekening met:

  • Snelheid van paginalaadtijden, zoek-, filter- en browseopdrachten, van data-exports
  • Weergave van pagina’s op alle archiefbeschrijving systeem (smartphone, tablet, computerscherm…)
  • Eenvoud van gebruik
  • Maar ook een heldere schikking van alle elementen op het scherm zijn daarbij belangrijk. 

Corecrew realiseerde niet enkel een gebruiksvriendelijke website, maar maakte er ook nog een architecturaal pareltje van.

hannes

Benieuwd hoe wij jouw utopie digitaal leven in blazen? We kijken er alvast naar uit om onze tanden in jouw visie te zetten!

Hannes Tack
Agency Director - Corecrew

Duik je binnenkort in een gelijkaardig project?