Mobiscan

Maak kennis met de gedigitaliseerde en geautomatiseerde Mobiscan, een grondige analyse waarmee bedrijven en lokale besturen inzichten en ondersteuning krijgen in het vergroenen en verduurzamen van het woon-werkverkeer van hun werknemers.
Cyclist
Mobiscan logo

Treffik, de dienst Mobiliteit van de Provincie West-Vlaanderen, heeft één belangrijke missie voor ogen: het groener en slimmer maken van woon- en werkverkeer. Door middel van een grondige analyse willen zij bedrijven en lokale besturen de nodige inzichten bieden en ondersteunen in het vergroenen van hun mobiliteit. Voorheen vroeg deze analyse veel handmatig reken- en puzzelwerk. Dankzij de gedigitaliseerde en geautomatiseerde Mobiscan behoort dit officieel tot het verleden. 

De uitdaging

Het uitvoeren van de Mobiscan voor bedrijven en lokale besturen vergde initieel veel handmatig werk. Gegevens van werknemers dienden volledig manueel verzameld, berekend en verwerkt te worden. Je kunt je vast inbeelden dat een geautomatiseerde versie van de Mobiscan meer dan een noodzaak was.  

De oplossing

Aan de hand van verschillende workshops met het team van Treffik werden de onderdelen van de Mobiscan grondig in kaart gebracht. Een geautomatiseerde en gedigitaliseerde versie van Mobiscan vergt een grote hoeveelheid API-koppelingen om het tijdconsumerende manuele werk tot het verleden te laten behoren. 

Het resultaat

Een volledig geautomatiseerde en gedigitaliseerde Mobiscan, gegoten in een knappe en gebruiksvriendelijke webapplicatie. Waar voorheen veel werkuren nodig waren om een Mobiscan uit te voeren, is dit nu slechts in enkele klikken gebeurd. 

Mobiscan - scan
Treffik, de weg naar duurzame mobiliteit

Na meerdere fijne samenwerkingen met Provincie West-Vlaanderen, werden we opgebeld door Treffik. Treffik staat voor de Mobiliteitsdienst van de provincie, en streeft ernaar om woon- en werkverkeer slimmer én groener te maken. Met behulp van verschillende diensten, zoals de Mobiscan, Testkaravaan en tal van opleidingen, tracht zij bedrijven, lokale besturen en haar werknemers te inspireren en aan te zetten tot duurzame mobiliteit.  

Lees meer over de case van Treffik
Maak kennis met de Mobiscan

Eén van deze slimme diensten is dus de Mobiscan. De Mobiscan is een gedetailleerde mobiliteitsdoorlichting van een bedrijf of lokaal bestuur, en wordt gratis aangeboden door Treffik, op voorwaarde dat je gevestigd bent in West-Vlaanderen. Het doel van de Mobiscan is om de bereikbaarheid van bedrijven te analyseren en de mobiliteitsstromen van hun personeelsleden in kaart te brengen. Op basis van deze gegevens heeft het bedrijf de nodige handvaten om de mobiliteit van hun werknemers duurzamer en beter te organiseren. 

De webapplicatie van Mobiscan uit de doeken

Eén Mobiscan kostte voorheen veel werkuren en een hoop manueel rekenwerk. Daar is tegenwoordig geen sprake meer van. In slechts enkele klikken en een paar beantwoordde vragenlijsten, ontstaat een slim en dynamisch rapport, boordevol handig kaartmateriaal en overzichtelijke cijfers. 

Ze bieden bruikbare inzichten, zoals:

 • hoe personeel naar het werk komt en waar zij gevestigd zijn;
 • hoe bereikbaar de fysieke locatie van het bedrijf is, zowel met de fiets en het openbaar vervoer;
 • welke opportuniteiten er in het verschiet liggen om het woon- en werkverkeer van de werknemers te verduurzamen. 

Nadien zit het team van Treffik graag met deze bedrijven samen om na te gaan hoe zij als werkgever hun personeel kunnen aanmoedigen om hun woon- en werkverkeer te vergroenen. Deze Mobiscan vormt een uitstekende basis voor een goed en onderbouwd pendelfondsdossier

Mobiscan - scan

Registreren? Een fluitje van een cent!

Vooraleer een bedrijf een Mobiscan kan ontvangen, moeten zij zich natuurlijk registreren. Bij de registratie controleert de webapplicatie, met behulp van een API-koppeling, automatisch de gegevens bij de Kruispuntbank van Ondernemingen. Een bedrijf moet namelijk gevestigd zijn in West-Vlaanderen vooraleer zij beroep kunnen doen op de Mobiscan. Indien dit niet het geval is, kan het bedrijf beroep doen op de diensten van zijn eigen provincie.

Het stellen van de juiste vragen

De webapplicatie van Mobiscan omvat drie luiken:

 1. Infrastructuur: onder het luik Infrastructuur worden vragen gesteld om een beeld te krijgen van de huidige infrastructuur van het bevraagde bedrijf: hoeveel parkeerplaatsen zijn er? Hoe groot is de fietsenstalling? Zijn er douches, oplaadpunten of andere mobiliteitsvoorzieningen aanwezig? …
 2. Mobiliteitsbeleid: bij Mobiliteitsbeleid wordt bekeken welke maatregelen er momenteel reeds getroffen worden om het woon-werkverkeer van het personeel te verduurzamen. 
 3. Personeelsgegevens: tenslotte wordt er onder het luikje Personeelsgegevens data opgevraagd (uiteraard worden deze gegevens waar nodig geanonimiseerd omwille van GDPR) om na te gaan waar zij wonen, volgens welke uurroosters zij werken, hoe zij naar het werk komen, .... Voorheen werd dit per werknemer handmatig (!) bekeken en uitgerekend. 

Dankzij de uiteenlopende slimme API-koppelingen zoals met Google Maps en de Kruispuntbank van Ondernemingen, spaart de webapplicatie Treffik gigantisch veel tijd uit!

Een goudmijn aan informatie en handvaten

Nadat een bedrijf de Mobiscan volledig ingevuld heeft, wordt er een online rapport gegenereerd met een goudmijn aan informatie en opportuniteiten rond het verduurzamen van het woon- en werkverkeer van hun werknemers. 

Om alvast een tipje van de sluier mee te geven:

 • Dankzij alle handige API-koppelingen kan er snel berekend worden waar het potentieel zit om het woon- en werkverkeer te verduurzamen. Op basis van deze informatie wordt er bepaald hoeveel % van de werknemers reeds duurzaam naar het werk komt en hoe dit percentage verhoogd kan worden. 
 • Bij elk cijfer hoort uiteraard een benchmark. Hoe scoort jouw bedrijf in vergelijking met de rest van West-Vlaanderen?
 • Onder het luikje Infrastructuur worden er handige tips meegegeven om de huidige setting van het bedrijf te vergroenen, zoals het plaatsen van laadpalen en het voorzien van douches voor de fietsers. Per tip kan je zien over hoeveel effort versus impact het gaat. 
Mobiscan - map

Deze gedigitaliseerde Mobiscan dient niet alleen om bedrijven inzichten te bieden: het is een fundamentele tool om het gesprek met werknemers aan te gaan om hun eigen verkeer te vergroenen. Via de API-koppeling met Google Maps worden de werknemers gelokaliseerd (uiteraard volledig anoniem!), wat hun gemiddelde reistijd is en wat de gemiddelde afstand naar het fysieke bedrijf bedraagt. Dan kan er naar hartenlust geëxperimenteerd worden: 

 • wat zijn de mogelijkheden met openbaar vervoer?
 • wat scheelt het in reistijd als werknemer X met de fiets komt? 
 • wie woont er in de buurt en wat zijn de mogelijkheden tot carpoolen? 
 • … 

Dit rapport kan gedeeld worden door middel van een link. Zo behoudt de Mobiscan zijn dynamische karakter zonder te hoeven inboeten, zoals  bij een PDF.

Tenslotte wordt er ook content voorzien op de Mobiscan. Dankzij een gekoppelde backoffice met de Treffik website, kunnen er handige artikelen en tips gedeeld worden. Als bedrijf wordt je geïnspireerd door duurzame mobiliteitsverhalen en voorbeelden van andere bedrijven. 

Mobiscan: check! Wat nu?

Een deelnemend bedrijf krijgt dus een groot arsenaal aan tips en tricks om het woon- en werkverkeer van haar werknemers te vergroenen. Wanneer er enige tijd verstreken is en diverse opportuniteiten uitgevoerd zijn, kan een bedrijf ervoor kiezen om opnieuw een Mobiscan uit te voeren. Zo krijgen zij een goed beeld of zij hun beoogde doelstellingen behaald hebben en of er nog andere groene opportuniteiten voor het grijpen liggen.

We zijn trots dat we voor de Provincie West-Vlaanderen deze geautomatiseerde en gedigitaliseerde Mobiscan mochten ontwikkelen. Dat het achterliggend zal zorgen voor duurzamere en meer groene mobiliteit, maakt het een extra mooi project. Als kers op de taart staken we ook de website van Treffik zelf in een nieuw jasje.

Alexander Stierman

We zijn trots dat we voor de Provincie West-Vlaanderen deze gloednieuwe, geautomatiseerde en gedigitaliseerde Mobiscan mochten ontwikkelen. Het is een knap staaltje maatwerk, al zeggen we het zelf! Dat het achterliggend zal zorgen voor duurzamere en meer groene mobiliteit, maakt het een extra mooi project. 

Alexander Stierman
Account manager

Duik je binnenkort in een gelijkaardig project?