Kimberley Process

Drupalwebsite met een nobel doel
Duo - Kimberley Process - Nieuwe website

Kimberley Process is dé organisatie die een halt toeroept aan de wereldwijde handel in conflictdiamanten. Vandaag voorkomen de leden van deze organisatie maar liefst 99,8% van deze handel. Om de organisatie kracht bij te zetten, werd de website van Kimberley Process in een volledig nieuw jasje gestoken!

De uitdaging.

De uitdaging was om op basis van de huidige website een nieuwe website te bouwen die er volledig anders uitziet, maar wel dezelfde back-end heeft. Bovendien was het van belang om tegen de Plenaire Meeting de website volledig af te hebben. Een serieuze uitdaging gezien de omvang ervan.

De oplossing.

Door nauw in team samen te werken konden we ook dit project tot een goed einde brengen. De taken werden goed besproken en verdeeld en zo konden meerdere profielen tegelijkertijd op dit project werken. Goed voor de deadline, maar uiteraard ook voor de teamspirit ;-). 

De resultaten.

Een mooi op tijd aangeleverde website die zowel op design als technisch vlak de oude met brio weet te overtreffen. De ‘oude’ back-end bleef volledig bestaan waardoor er verder kon gewerkt worden met de bestaande content en de reeds bestaande functionaliteiten ook behouden bleven. 

Duo - Kimberley Process - Nieuwe website
Website.

Om de boodschap van KP een nieuw elan te geven, werd door de KP Chair beslist om de bestaande website in een nieuw jasje te steken. Hoewel wij geen eer mogen strijken met de vormgeving van dit project, hebben we wel de ontwikkelingen van de website voor onze rekening genomen. Hierbij was het zeer belangrijk om de huidige back-end en manier van werken te behouden. Zo kon de klant verder bouwen op de bestaande content in de website. 
 
Verder bevat de oude website een zeer belangrijke ontwikkeling waarbij gebruikers zich kunnen registreren op de halfjaarlijkse congressen. Deze ontwikkeling mocht natuurlijk niet verloren gaan. Daarom werd beslist te vertrekken van de bestaande website en deze te herzien en ook uit te breiden. Op die manier konden we het registratieprogramma en de werking van de back-end behouden en toch de site in een nieuw jasje steken!

Duo - Kimberley Process - Nieuwe website
Uitpakken met video.

Leuk aan dit project is dat er ook een video ontwikkeld werd om - op vraag van de klant - de website aan het grote publiek te kunnen ‘showen’. Hierbij vermeden we bijvoorbeeld dat het internet ter plaatste niet zou werken en waren we er zeker van dat de site goed getoond kon worden. Deze video werd ook hier door ons intern 'ontwikkeld’. Om de video dynamisch en leuk te houden, werkten we aan de hand van uitgewerkte animaties die de overgangen tussen de verschillende pagina's aantoonden of om bepaalde elementen te highlighten. 

Dat we steeds met de klant meezoeken naar oplossingen is een gegeven feit. Hierbij gaan we ook telkens verder dan de pure webontwikkeling en zoeken we steeds naar de beste technologie om de uitdaging aan te gaan. Gelukkig kunnen we hiervoor rekenen op een dynamisch team dat zich niet enkel distantieert in hun eigen vakgebied, maar ook heel wat kennis hier buiten draagt.