We are the robots: wat betekent de exponentiële groei van AI voor chatbots?

10 min.

Zelfrijdende auto’s, personal assistants - zoals Amazon Echo en Google Home -, de ingebouwde hulpjes in onze smartphone, de ‘recommendation engine’ van Netflix, de algoritmes achter Google ... Allemaal virtuele entiteiten die door middel van vergaarde data, beslissingen nemen en dit ogenblikkelijk terugkoppelen om alles makkelijker, zoniet toegankelijker te maken. De evolutie van mobile-first naar een AI-first wereld is volop bezig, maar hoe vertalen we deze ontwikkeling naar het universum van de chatbots?

Dit blogartikel is het derde en voorlopig laatste deel van de eerder geschreven We are the robots! en We are the robots: de intelligentie & taal van een chatbot. Wil je meer weten of je kennis terug wat opfrissen, neem dan gerust eerst een kijkje!

When I look ahead at where computing is headed, it’s clear to me that we’re moving from a mobile-first to an AI-first world.

Sundar Pichai, CEO van Google
De nasleep van het mobile-first tijdperk

Gezien iedereen nog aan het worstelen is met de overgang tussen mobile-first en AI-first, zal het nog even duren vooraleer chatbots de plaats van de apps zullen innemen. Wanneer ze dit daadwerkelijk doen, dan kunnen we ons meteen afvragen hoe we deze op een natuurlijke manier kunnen integreren in een nieuwe, bredere waaier aan technologieën.

Er huist een enorm potentieel in de toepassing van chatbots, ondanks het feit dat artificiële intelligentie nog sukkelt met enkele kinderziektes; we kunnen deze nog niet als volwassen beschouwen. Zoals reeds te lezen was in het vorige artikel, interpreteren huidige bots taal door middel van NLP (Natural Language Protocol) en doen ze zo een gooi naar een min-of-meer geslaagde imitatie van menselijke interactie. De bots putten gegevens uit een gelimiteerde set van data en formuleren aan de hand daarvan een antwoord.

Waar we nu op afstevenen, is dat chatbots in de nabije toekomst meer en meer deep learning gaan gebruiken om hun intelligentie te voeden. Gigantische datasets moeten ervoor zorgen dat de AI over een bredere kennis bezit en kan kiezen uit een minstens even brede waaier aan antwoorden (die tevens beantwoorden aan de sfeer en het sentiment van de conversatie). Dit heeft als enige doel dat gebruikers nooit mogen beseffen dat ze communiceren met een artificieel iets. –En dit slaat niet enkel op bots, oh nee, dit is véél groter.

The field of artificial intelligence is pushing new boundaries.

Judy Woodruff
De uitdaging

Veel mensen staan nog steeds weigerachtig tegenover interactie met een machine, laat staan een machine die veinst intelligent te zijn. De meerderheid wil op de dag van vandaag geholpen worden door mensen, al zien we daar toch wel verandering inkomen. (Zie We are the robots!, waarin we lezen dat eind 2016 een stevige 44% van de Amerikaanse bevolking een chatbot verkiest boven menselijke ‘customer relations’.)

De enige manier om chatbots menselijker te maken is via kunstmatige intelligentie. Maar, om dit te bereiken moeten we, zoals eerder al gezegd, een manier vinden om die immense datasets aan te maken én te begrijpen. Naast de toegang tot al deze kennis, speelt de menselijke psyche ook een dominante rol. Verschillende mensen hebben verschillende karakters, verschillende manieren van interpretatie, verschillende sferen, schrijfstijlen en sentimenten. – Hoe moet een chatbot dit inschatten? Hoeveel data is er nodig om dit te begrijpen en beter nog, om hierop gepast te antwoorden?

De komst van gigantische datasets zal ervoor zorgen dat chatbots steeds beter worden in het formuleren van menselijke antwoorden. Vraag en antwoord zullen beter begrepen worden en zo niet enkel de menselijke factor, maar ook de gebruikservaring (UX) naar ongeziene hoogtes brengen.

Het is nu wel duidelijk dat het een immense opdracht is om een chatbot aan te leren vloeiend te zijn in alledaagse conversaties. De immers groeiende AI-gemeenschap (zo denk ik uit het vuistje onder andere aan DeepMind) blijft aan deze problematiek werken in de hoop dat bots nagels met koppen slaan in de toekomst en conversaties correct kunnen inschatten, zoals wij een gesprek ervaren tussen twee –of meerdere– personen.

The key to artificial intelligence has always been the representation.

Jeff Hawkins
Wat nu?

AI wordt mainstream en zal dan ook niet meer aanzien worden als ‘AI’. Denk bijvoorbeeld aan het algoritme dat gebruikt wordt bij zoekopdrachten in je browser. We zien de resultaten, aanvaarden die en denken niet (meer) na hoe ze er komen.

Hetzelfde zal gebeuren bij chatbots, waarbij soortgelijke algoritmes ook in andere plaatsen zullen geïmplementeerd worden. Kans is reeël dat we binnen enkele jaren chatbots niet meer zien als een alleenstaande technologie met een beperkt bereik, maar dat we die benaderen als een deel uit een site, app of een nog te ontwikkelen technologie.

Niettegenstaande de AI-revolutie nog in zijn kinderschoenen staat groeit de interesse bij zowel de consument als ondernemer zienderogen. Het is aan ons, ontwikkelaars, om creatief om te gaan met deze nieuwe markt en om deze nieuwe opportuniteiten –waaronder chatbots– uit een inventieve hoek te benaderen.

Meer weten over bots? Bij Duo ben je steeds aan het juiste adres. Aarzel dus zeker niet om ons te contacteren, want wij helpen je – natuurlijk via menselijke communicatie – met plezier verder!

Contacteer ons!
We are the robots: wat betekent de exponentiële groei van AI voor chatbots?