Een stap richting duurzamere e-commerce dankzij Smartdrop

5 min.

Ondanks online shopping een pak duurzamer en milieuvriendelijker is dan fysiek winkelen, wordt er steeds verder nagedacht over hoe het allemaal nog duurzamer kan. Daarom is het sinds 1 maart 2024 verplicht om minstens twee leveringsmethoden aan te bieden op je e-commerceplatform, om zo het duurzaamste alternatief te bieden voor je klanten. 

Bram Goffings - overleg
Duurzame leveringsmethode voor webshops

De e-commercebranche staat voor een nieuwe verplichting: webshops moeten minstens twee leveringsmethoden aanbieden aan hun klanten. Deze maatregel komt voort uit een drang om duurzaamheid in e-commerce te stimuleren en de CO2-uitstoot te verminderen. 

Deze wet, die onlangs is goedgekeurd in de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordiging, streeft ernaar consumenten in staat te stellen ecologische keuzes te maken bij het plaatsen van online bestellingen. 

De nieuwe wet betekent niet dat webshops hun eigen keuzevrijheid verliezen. Integendeel, zij behouden de vrijheid om verschillende leveringswijzen aan te bieden, maar moeten transparant zijn over deze opties. Dit stelt consumenten in staat om weloverwogen beslissingen te nemen, in plaats van simpelweg de laatste trends te volgen.

Uitzonderingen op de e-commerceregel

Er zijn twee uitzonderingen op deze regel. Startende bedrijven, jonger dan drie jaar, krijgen de ruimte om hun leverings- en afhaalsystemen op te zetten. Zo kunnen zij ontdekken welke leveringsopties het beste bij hun bedrijfsmodel passen. Daarnaast zijn er specifieke gevallen waar slechts één leveringsmethode praktisch is, zoals bij de levering van bereide maaltijden, zware meubels, of goederen die vertrouwelijkheid of een persoonlijk contact vereisen.

De wet, vastgelegd in artikel 18 van de goedgekeurde wettekst, zal naar verwachting in maart van kracht worden. Na vier jaar zal de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie de toepassing van deze bepaling evalueren en rapporteren aan relevante ministers.

Comeos Smartdrop tool
Hello Smartdrop!

De inspiratie voor deze wet komt deels vanuit de duurzaamheidsbarometer Smartdrop. Smartdrop is een slimme tool die consumenten helpt bij het kiezen van een duurzame leveringsmethode. 

Hoe werkt Smartdrop?

Smartdrop biedt retailers een diepgaand inzicht in de ecologische en maatschappelijke impact van hun e-commerce leveringen. Naast het berekenen van de CO2-uitstoot, analyseert Smartdrop ook andere externe kosten zoals luchtvervuiling, verkeersongevallen en -drukte. Deze gegevens worden vervolgens ingezet om consumenten in de check-out van webshops bewust te maken van de meest duurzame leveringsmethoden. Omdat er gebruik wordt gemaakt van real-time bedrijfsdata (waaronder pakketgewicht, brandstofverbruik en voertuigtype, in combinatie met inzichten uit consumentenbevragingen en transportmodellen) biedt Smartdrop een nauwkeurige analyse van de duurzaamheidsimpact op maat van elke leveringsmethode. 

Hierbij ligt de focus op de 'last mile delivery', waarbij verschillende logistieke stromen worden meegenomen, zoals winkelbevoorrading, retourstromen en klantenverplaatsingen.

Een overzichtelijk dashboard voor retailers

Smartdrop presenteert de gegevens op verschillende niveaus, waaronder per specifieke stroom, per winkelpunt en per postcode, wat een naadloze integratie in de check-outs van webshops mogelijk maakt. 

Door consumenten correct te informeren over de meest duurzame leveringsopties, draagt Smartdrop bij aan een meer bewuste en verantwoorde e-commerce praktijk.

Comeos Smartdrop tool
Made possible by…

In samenwerking met Comeos hebben we een innovatieve oplossing ontwikkeld om de gegevens van retailers naadloos te integreren met de berekeningstool van Smartdrop, met als doel heldere visualisaties van inzichten mogelijk te maken. Met onze aanpak wilden we retailers in staat stellen om probleemloos de meest milieuvriendelijke levermethode voor elke klant aan te bieden.

Meer weten over de opzet van Smartdrop? Lees hier meer in de showcase. 

Deze nieuwe wetgeving moedigt webshops aan om hun verantwoordelijkheid te nemen voor hun milieu-impact, terwijl consumenten worden aangemoedigd om bewustere keuzes te maken tijdens het online winkelen. Dankzij Smartdrop wordt het eenvoudiger voor webshops om deze doelstelling te behalen.

Bram Goffings - chief technical officer bij make it fly

Probleemloos de meest milieuvriendelijke leveringsmethode tonen aan de hand van real time data? Daarin zit de kracht van deze tool.

Bram Goffings
Chief Technical Officer

Benieuwd wat onze expertise voor jou kan betekenen?