KPI dashboard

 

Een KPI-dashboard, ook wel bekend als een Key Performance Indicator-dashboard, is een krachtige tool die bedrijven helpt bij het meten, analyseren en visualiseren van belangrijke prestatie-indicatoren die gerelateerd zijn aan hun bedrijfsdoelen.

Contacteer ons

Een goed opgesteld KPI dashboard is van cruciaal belang voor het succes van je bedrijf. Met een duidelijk overzicht van de belangrijkste prestatie-indicatoren kan je onderneming snel en efficiënt de voortgang van zijn doelen monitoren en bijsturen waar nodig. Een KPI dashboard biedt ook de mogelijkheid om trends en patronen te identificeren, zodat er tijdig kan worden ingegrepen om te voorkomen dat problemen zich voordoen.

KPI's die slimmer sturen

De effectiviteit van online marketingactiviteiten aantonen: dit vraagt de nodige tijd en effort.

Na het wederom opstellen van de zoveelste rapportage, waarbij je cijfers uit Google Analytics, Google AdWords, Facebook Business Manager, e-mailmarketing campagnes of Hotjar geïnterpreteerd hebt en in een overzichtelijk document hebt geplaatst, overheerst waarschijnlijk het gevoel dat het ook ‘anders’ kan.

En dat is inderdaad het geval. Wij zijn ervan overtuigd dat een op maat gemaakt KPI dashboard, waarin de belangrijkste datastromen overzichtelijk en visueel worden samengebracht, een onmisbaar gegeven voor je bedrijf is.

Er kan oneindig veel data bijgehouden worden. Juist daarom vinden we het belangrijk om samen met je bedrijf de belangrijkste KPI’s of key performance indicators vast te leggen. Het is van cruciaal belang om vooraf te beslissen welke datastromen er gemeten dienen te worden en hoe de resultaten nadien zullen verwerkt worden.

Een KPI dashboard op maat? Uiteraard.

Zodra de KPI’s bepaald zijn, gaan we van start met het opstellen van een op maat gemaakt KPI dashboard. Zo kunnen verbanden en cijfers uit verschillende online kanalen visueel voorgesteld worden.

Het is bijvoorbeeld mogelijk om een dashboard op te maken per datastroom. Denk maar aan dashboard voor algemene statistieken, één voor SEO en/of SEA etc. Visuele KPI dashboards zorgen er aldus voor dat je in één oogopslag inzicht verwerft in het succes van je online marketingactiviteiten, waardoor er korter op de bal gespeeld kan worden en - waar nodig - sneller geoptimaliseerd kan worden.

Bovendien worden de statistieken periodiek (dagelijks, wekelijks…) en automatisch geüpdatet. Klinkt als muziek in de oren, nietwaar?

Start vandaag met het uitbouwen van je KPI dashboard

Toch nog twijfels? Dan werken we die graag weg door de belangrijkste voordelen van een goed uitgewerkt KPI dashboard voor je op te lijsten:

Ten eerste geeft het dashboard inzicht in de prestaties van de organisatie, waardoor het gemakkelijker wordt om doelen te stellen en deze te meten. Dit zorgt voor een betere focus en prioritering van taken en activiteiten. Bovendien kunnen eventuele problemen of knelpunten snel worden geïdentificeerd en aangepakt.

Het KPI dashboard helpt ook bij het nemen van beslissingen op basis van feitelijke gegevens in plaats van aannames en intuïtie. Daarnaast kan het dashboard bijdragen aan een verbeterde communicatie en samenwerking tussen teams en afdelingen.

Kortom, een goed opgesteld KPI dashboard is een krachtig hulpmiddel voor het optimaliseren van de bedrijfsprestaties en het behalen van succesvolle resultaten.

Nog niet overtuigd over de werkbaarheid van een KPI dashbaord? Say no more: 

  • De veiligheid van de dashboards wordt gegarandeerd door een wachtwoord, waardoor enkel de personen die beschikken over het wachtwoord toegang hebben tot de dashboards.
  • Omdat de interpretatie van bepaalde statistieken in het dashboard misschien niet altijd eenvoudig te interpreteren zijn, kunnen we notities toevoegen om bepaalde zaken te verduidelijken.
  • De dashboards zijn steeds te downloaden in PDF-versie, zodat u over de mogelijkheid beschikt om de dashboards naast elkaar te leggen en evoluties te bestuderen.
  • Het gebruik van een in realtime dashboard laat je toe om de waarde van je marketinginspanningen te bewijzen.
Frauke Pauwaert

Een KPI dashboard is een onmisbaar gegeven in het hebben en houden van een business. Het geeft je inzichten over de kansen en knelpunten, waardoor je stevig onderbouwde beslissingen kunt maken.

Frauke Pauwaert
Digital marketeer

Tijd besparen en de efficiëntie van je onderneming verhogen? Start met het opzetten van een goed doordacht KPI dashboard. We helpen je er graag bij.