Informatiearchitectuur

Een doordachte informatiearchitectuur richt zich op het ontwerpen en organiseren van informatie op een coherente en begrijpelijke manier, zodat jouw gebruikers gemakkelijk toegang hebben tot de juiste informatie op het juiste moment.

Contacteer ons

Vergelijkbaar met het plan dat een architect uittekent voor er begonnen wordt aan de bouw van een huis, zo beginnen wij ook met een beschrijving, ‘de fundering’ als het ware, van een website, webshopmobiele applicatie of webapplicatie. Dit noemen we de informatiearchitectuur.

make it fly
Bouwplan voor je digitaal platform

Welke bouwblokken zijn beschikbaar? Hoe passen die in elkaar? Hoe werkt het geheel samen en wat zijn de onderlinge relaties? Make it fly zorgt ervoor dat alle onderdelen van je digitaal platform perfect op elkaar zijn afgestemd.

Adviserende rol door de informatiearchitect

Naast het beschrijven, is het tijdens de IA of informatiearchitectuur-fase ook onze rol om adviserend uit de hoek te komen om het geheel van informatie nog meer te stroomlijnen met de vooropgestelde architectuur. Kortom: een wir-war aan informatie uit de knoop halen en in een leesbaar en logisch geheel gieten, (dit noemen we taxonomie by the way) en vervolgens visualiseren aan de hand van wireframes/prototypes.

If the customer can't find the product, the customer can't buy it.

Jakob Nielsen
Uitschrijven van user stories

Tijdens het opmaken van de informatiearchitectuur kunnen ook user stories uitgeschreven worden, deze beschrijving is een absolute must binnen 'agile software development' en beschrijft in mensentaal bepaalde flows en de mogelijke resultaten ervan. Kortom: wat een gebruiker wil. Dit kan heel handig zijn om zowel functionele vereisten als technische vereisten bloot te leggen.

Uitschrijven van use cases

Wanneer we echter vanuit het gebruikersperspectief de flow op je digitaal platform verder beschrijven dan spreken we van use cases, waarbij gebeurtenissen voorzien worden van enkele, eenvoudige opeenvolgende stappen.

Informatiearchitectuur
De basis voor het uitwerken van de wireframes

Met de informatiearchitectuur in de hand gaan we aan de slag met het uittekenen van de wireframes van de website. Deze wireframes zijn een bouwplan voor je website en schetsen waar en welke informatie komt te staan op elke pagina.

Kan je wel wat advies gebruiken rond de informatiearchitectuur van je website? No worries, we weten wat ons te doen staat.

Fons Vandamme

Een goede informatiearchitectuur legt de solide basis voor efficiënt gegevensbeheer en besluitvorming in elk bedrijf.

Fons Vandamme
Drupal architect & business developer

Nood aan een ervaren partner om je hierin te begeleiden?