Conversieoptimalisatie

Conversieoptimalisatie of het uitvoeren van aanpassingen aan de website om het aantal conversies op te drijven, wordt steeds belangrijker. Het proces van conversieoptimalisatie kan heel wat opbrengen voor je bedrijf, maar moet dan ook goed aangepakt worden. Wij voeren daarom niet onbezonnen A/B-testen uit, maar werken samen een gestructureerd traject uit om de conversies op je digitaal platform de hoogte in te katapulteren.

Every aspect of marketing is entirely useless unless it produces conversions.

Jeremy Smith
Wat is een conversie?

Een conversie is het behalen van een vooraf bepaald doel op een website of online platform door een bezoeker. Dit doel kan bijvoorbeeld zijn het invullen van een formulier, het plaatsen van een bestelling of het aanvragen van een offerte voor een bepaalde dienst.

Vooraleer een conversie kan plaatsvinden, is het belangrijk dat je gewenste doelgroep je website of webshop weet te vinden. Dit proces heet ‘traffic generation’ en stimuleren we aan de hand van zoekmachineoptimalisatie en online advertenties. Wanneer je beoogde doelgroep je platform bereikt heeft, kan je hen gericht begeleiden naar het doel (een bestelling plaatsen of contact opnemen).  

Conversies maken we meetbaar door ze uit te drukken in een percentage van het aantal bezoekers op je website, namelijk de conversieratio. Een voorbeeld om het wat duidelijker te maken: als 1.000 mensen je website bezoeken en 20 vullen het contactformulier in, dan is de conversieratio 2%.

Waarom conversieoptimalisatie?

Er zijn verschillende redenen waarom conversieoptimalisatie belangrijk is. We lijsten er enkele op:

Er is altijd verbetering mogelijk

Je mag er niet van uitgaan dat een digitaal platform afgewerkt is, zodra deze live staat. Of het nu over een website of webshop gaat: er is altijd verbetering mogelijk. Het is daarom belangrijk om op zoek te gaan naar de elementen op je website waar bezoekers moeite mee hebben, waar ze afhaken … en deze te verbeteren.

Betaald zoekverkeer is duur wanneer het niks oplevert

Waarom zou je steeds investeren in online advertenties om meer bezoekers naar je website te lokken deze niet converteren? Wij pakken het probleem daarom aan bij de bron, namelijk uitzoeken waarom bezoekers niet converteren op je website. Want het is goedkoper om je bestaande bezoekers om te zetten in klanten, dan te investeren in het aantrekken van nieuwe bezoekers.

Tools voor conversieoptimalisatie worden steeds goedkoper

Conversieoptimalisatie verovert het landschap van online marketing, waardoor er steeds meer tools beschikbaar worden om hiermee aan de slag te gaan. 

make it fly - Conversieoptimalisatie
Hoe pakken wij conversieoptimalisatie aan?

We zien helaas al te vaak dat de focus van bedrijven ligt op het investeren in tools en technologieën om conversieoptimalisatie uit te voeren. Daar wordt dan ook meestal een groot gedeelte van het budget aan uitgegeven. Bij de start van het proces raden we aan om de focus te leggen op het neerzetten van een duidelijke strategie en het creëren van een proces. Zonder een stevig fundament, is een tool nutteloos. 

Intake 

Om het conversieoptimalisatieproces gestructureerd aan te pakken, gaan we van start met een intake. Voor het slagen van een conversieoptimalisatietraject is het belangrijk dat alle partijen op dezelfde golflengte zitten.

Het vooraf afbakenen van de precieze doelstellingen van conversieoptimalisatie, het plan van aanpak, wat er met de resultaten zal gebeuren … is hier van cruciaal belang. Het zorgt ervoor dat alle partijen met dezelfde inzichten aan het proces beginnen.

Expert review 

Conversieoptimalisatie is een proces waarbij het geduld geregeld op de proef wordt gesteld. Veel bedrijven beginnen uit nieuwsgierigheid te testen zonder eerst een vooronderzoek uit te voeren en verspillen hierdoor heel wat kostbare tijd.

Een goed opgezette conversieoptimalisatie begint met een degelijk vooronderzoek. Dit om na te gaan waar er op de website juist verbetering noodzakelijk en mogelijk is. Door je te baseren op vooronderzoek via tools als Google Analytics, is de kans op een succesvolle test in een latere fase veel groter. Je weet immers al dat je de test uitvoert op een pagina waar iets mis is op de website.

Workshop

Door een grondig vooronderzoek tijdens de expert review kunnen opportuniteiten voor verbetering op de website ontdekt worden. Dit is een belangrijke fase in de conversieoptimalisatie, maar is echter nog maar een eerste stap. Door dit vooronderzoek weten we namelijk wel waar er verbetering mogelijk is, maar welke elementen er precies voor zorgen dat mensen uitstappen blijven nog onduidelijk.

Op basis van het voltooide vooronderzoek worden daarom tijdens de workshop samen een aantal hypotheses opgesteld rond wat er kan aangepast worden op de pagina’s in kwestie om de conversie te optimaliseren (zoals bijvoorbeeld kleuren, plaats van bepaalde elementen, extra call-to-actions, aanpassingen aan formulieren …) Deze hypotheses worden in een volgende stap getest door middel van A/B-testing.

A/B-testing

De opgestelde hypotheses uit de workshop worden getest door middel van A/B-testing. A/B-testing is een test, waarbij er twee versies van de website live staan. De ene versie wordt aan de ene helft van de bezoekers getoond, de andere versie aan de andere helft. Door deze twee versies een tijd te laten draaien, en door een doel op te geven waaruit blijkt welke versie beter werkt, kunnen we met redelijke zekerheid zeggen of de hypothese die werd opgesteld in de workshop klopt.

Zoals je wel ziet, kan je er niet meer aan ontkomen, optimaliseren zul je. Geen idee hoe hiermee te beginnen of heb je nog geen plan voor ogen? Onze experts laten je niet in je ongeluk lopen, dus kom zeker eens langs voor een babbel!

Frauke Pauwaert

Stop met het verspillen van kostbare marketingbudgetten en investeer in conversieoptimalisatie voor duurzaam succes.

Frauke Pauwaert
Digital marketeer & Performance marketeer

Verhoog je online succes met conversieoptimalisatie en zet bezoekers om in klanten.