Wat betekent de European Accessibility Act voor jouw webshop?

Vanaf 28 juni 2025 gaat de European Accessibility Act (EAA) van kracht. Dit betekent dat verschillende producten en diensten, waaronder webshops, moeten voldoen aan de internationaal geldende richtlijnen voor toegankelijke online content. Maar wat houdt dit precies in en wat betekent dit concreet voor jouw webshop?

illustratie
Waarom werd de European Accessibility Act in het leven geroepen?

In een tijd waarin inclusiviteit centraal staat, wil je er zeker voor te zorgen dat je klanten moeiteloos toegang hebben tot je producten en diensten, zowel online als offline. Vooral nu digitalisatie een steeds prominentere rol speelt én we ons bewust zijn van het feit dat zo'n 135 miljoen Europeanen een beperking hebben, is het van cruciaal belang om deze inclusieve benadering door te voeren in digitale omgevingen. 

Daarom werd de European Accessibility Act (EAA) in het leven geroepen. De EAA is een reactie op deze inclusiviteitsbehoefte, waarbij het doel is om online producten en diensten toegankelijk te maken voor alle Europeanen, ongeacht hun achtergrond of beperking. 

Waarom is de EAA van belang?

De European Accessibility Act is al een flinke tijd in de maak. Sinds 2013 worden er rapportages opgesteld die de basis vormen voor deze wetgeving. Na jaren van voorbereiding en onderzoek wordt de EAA eindelijk van kracht op 28 juni 2025.

De EAA wetgeving zal gelden voor:

 • Webshops
 • Telecommunicatiediensten
 • Audiovisuele diensten, zoals Netflix en Spotify
 • Online en offline diensten die te maken hebben met transport, zoals apps en websites
 • Overig zaken, bijvoorbeeld: besturingssoftware, pinautomaten, smartphones, etc. 
European Accessibility Act als voordeel voor jouw webshop

Hoewel het naleven van de EAA wetgeving mogelijk aanpassingen aan je webshop of digitaal platform vereist, brengt het tegelijkertijd stevige voordelen met zich mee:

 • Toegankelijkheid: het wegnemen van digitale obstakels vergroot de toegankelijkheid van je producten en diensten, waardoor ze voor een breder publiek beschikbaar worden.
 • Grotere markt: een toegankelijk platform opent de deuren naar een uitgebreider publiek. Hierdoor kunnen meer mensen je producten kopen of diensten afnemen, inclusief degenen die voorheen werden buitengesloten.
 • Concurrentievoordeel: het aanbieden van toegankelijke diensten kan leiden tot een verbeterde klantloyaliteit én dus een sterker merkimago.
 • Sociale verantwoordelijkheid: het verbeteren van de toegankelijkheid van je platform draagt bij aan een positieve bijdrage aan maatschappelijk verantwoord ondernemen.
 • Betere online vindbaarheid: zoekmachines en AI-crawlers zijn afhankelijk van digitale toegankelijkheid om de inhoud van websites te begrijpen. Door je site digitaal toegankelijker te maken, vergroot je niet alleen de toegankelijkheid voor gebruikers, maar ook je online zichtbaarheid voor zoekmachines.

Uitzonderingen op de EAA

De EAA kent enkele uitzonderingen. Kleine bedrijven met minder dan 10 werknemers en een omzet van minder dan 2 miljoen euro vallen onder deze vrijstelling. 

Daarnaast genieten B2B-bedrijven van een uitzonderingspositie. Als jouw bedrijf of webshop niet binnen deze uitzonderingen valt, is het noodzakelijk om actie te ondernemen.

Hoe zal de EAA vanaf 2025 gehandhaafd worden?

De Europese Commissie (als uitvoerende macht van de EU) zal toezicht houden op het naleven van de EAA samen met belanghebbenden, waaronder gehandicaptenorganisaties. Dit betekent dat zij nauw zullen samenwerken met deze groepen om ervoor te zorgen dat bedrijven voldoen aan de voorschriften van de EAA. Daarnaast houden ze toezicht op de afzonderlijke lidstaten.

Op nationaal niveau zullen de nationale autoriteiten bepalen welke instanties verantwoordelijk zijn voor het toezicht en hoe dit in de praktijk zal worden uitgevoerd. In Nederland zijn bijvoorbeeld 6 verschillende instanties betrokken, waaronder de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Het is de taak van de lidstaten om ervoor te zorgen dat de wet correct wordt toegepast door verschillende partijen, zoals consumenten, overheidsinstanties en particuliere verenigingen. Bovendien moeten ze de mogelijkheid bieden om juridische stappen te ondernemen wanneer de European Accessibility Act niet wordt nageleefd. De wet voorziet in sancties voor niet-naleving, waaronder boetes. Deze boetes worden bepaald op basis van de ernst van de overtreding, het aantal niet-conforme producten en het aantal mensen dat erdoor wordt getroffen.

illustratie
Hoe maak ik mijn webshop toegankelijk om aan de EAA te voldoen?

De EAA biedt geen specifieke technische normen voor toegankelijkheid, maar gebruikt de geharmoniseerde toegankelijkheidseisen voor ICT-producten en -diensten als conformiteitsnorm. Deze norm bevat momenteel de WCAG 2.1 richtlijnen en wordt bijgewerkt om WCAG 2.2 op te nemen. Voldoen aan deze criteria is de beste manier om aan de EAA te voldoen. 

Nu we de theorie achter de EAA wetgeving besproken hebben, geven we je graag enkele voorbeelden mee waar je rekening mee dient te houden om je webshop EAA-proof te maken. 

JavaScript Screen Reader Accessibility

Mensen met een visuele beperking vertrouwen vaak op screenreaders om webpagina's te kunnen lezen. Deze screenreaders vertalen visuele elementen naar gesproken of voelbare tekst. Bij het ontwerpen van een visuele webpagina wordt vaak rekening gehouden met aspecten zoals lettergrootte, relevante afbeeldingen en hun aantal, en andere visuele kenmerken. Echter, voor gebruikers van screenreaders is de informatie die aan deze visuele elementen wordt toegekend van cruciaal belang. Denk daarom bewust na over de attributen die aan de elementen op je pagina worden toegekend. 

We sommen er enkele op:

 • Het Lang-attribuut: de taal van je webpagina;
 • Het alt-attribuut: om afbeeldingen te omschrijven;
 • Roles: om functies van elementen aan te geven, zoals “navigation” voor een nav-element;

Algemene checklist voor toegankelijkheid

Titels en headers 

 • Beschrijft de titel van de webpagina het doel/onderwerp van de content?
 • Zien alle titels er effectief als titels uit? 
 • Is er een hiërarchische opbouw aanwezig in titels?

In- en uitzoomen

 • Kan een gebruiker inzoomen op het platform, op hun gekozen apparaat?
 • Kan een gebruiker het platform lezen op zowel “Portrait” als “Landscape” modus? 

Kleur en contrast

 • Wordt er informatie overgebracht zonder enkel gebruik te maken van kleur?
 • Heeft alle tekst een minimale contrastwaarde van 4.5/1 (of 3/1 voor grote tekst)?
 • Is een link duidelijk te herkennen zonder alleen een kleurverschil?
 • Hebben elementen een duidelijke focus zodat mensen die geen muis gebruiken weten welk element actief is? 

Afbeeldingen

 • Maken afbeeldingen gebruik van alt-teksten zodat screen readers kunnen beschrijven waar de afbeelding voor staat? (Overigens ook een SEO-checkpoint!) 
 • Is content geplaatst op de website zelf en niet verwoven in afbeeldingen? 

Formulieren

 • Hebben alle invoervelden een label dat altijd zichbaar is voor de gebruiker?
 • Zijn alle elementen aanwezig in de buurt van het invoerveld waar een gebruiker wijzigingen mee kan maken? Denk aan de knop “verwijderen” of “bewerken”. 
 • Zijn de formulieren zo ontwikkeld dat er gebruik kan gemaakt worden van “Auto-fill”? 

Door bovenstaande voorbeelden toe te passen, geraak je al een heel eind. Wil je volledig compatibel zijn, dan ga je dus aan de slag met de WCAG 2.2 richtlijnen. Of je contacteert ons.

Aandacht besteden aan details om de toegankelijkheid van jouw webshop te verbeteren, zal echt wel een verschil maken. Zet de eerste stappen om je webshop EAA-compatibel te maken, zodat deze volledig klaar is zodra 28 juni 2025 nadert.

Bart Van Neste

"28 juni 2025 lijkt nog ver weg, maar zal er sneller zijn dan je denkt. Bereid je nu al voor door de nodige stappen te zetten om je webshop volledig in lijn te brengen met de eisen van de EAA-wetgeving."

Bart Van Neste
Frontend developer

Advies nodig om jouw webshop EAA-proof te maken? We helpen je met plezier verder.