Nieuwe EU BTW-richtlijnen voor e-commerce. Verandert er iets voor mijn webshop?

3 min.
E-commerce BTW tarieven

Verkoop je met jouw webshop aan buitenlandse consumenten binnen de Europese Unie? Dan is de kans heel groot dat je sinds 1 juli 2021 onder de nieuwe Europese BTW-richtlijn valt en te maken krijgt met buitenlandse BTW-verplichtingen! Deze richtlijn werd door de Europese Commissie in het leven geroepen om een gelijk speelveld te creëren voor ondernemers binnen en buiten de Europese Unie en om BTW-fraude tegen te gaan.

Hoe zat het tot voorheen in elkaar?

De vroegere regeling die van kracht was tot 30 juni 2021 hanteerde per EU-lidstaat een afzonderlijke omzetdrempel tussen 35.000 en 100.000 euro. Overschreed je deze omzetdrempel per lidstaat niet, dan bleef je gewoon onderworpen aan de Belgische BTW-regeling. Overschreed je deze drempel wel, dan werd je BTW opeisbaar in deze andere lidstaten, had je in elk van deze betrokken lidstaten een buitenlands BTW-nummer nodig, moest je lokaal BTW-aangiftes indienen, …. Een heel gedoe dus! 

Wat verandert er in de nieuwe EU-richtlijn?

Sinds 1 juli zijn de afzonderlijke omzetdrempels per lidstaat verdwenen en werden deze vervangen door één gezamenlijke omzetdrempel van 10.000 euro voor alle buitenlandse verkopen binnen de EU. Doordat deze drempel nu gevoelig lager ligt, zullen heel wat Belgische webshops veel sneller BTW in het buitenland moeten betalen.  
Zit je nog steeds onder deze omzetdrempel of verkoop je alleen binnen België? Dan blijf je enkel onderworpen aan de Belgische BTW-regeling.

Leve de One Stop Shop

Gezien nu veel meer ondernemers BTW verschuldigd zullen zijn in het buitenland, is het afdragen van deze BTW gelukkig heel wat eenvoudiger gemaakt. Dankzij de One Stop Shop (OSS) kan je als Belgische ondernemer nu één centrale BTW-aangifte doen. De BTW die je verschuldigd bent aan het buitenland zal door de Belgische staat worden doorgestort naar de betrokken EU-lidstaten.

Fysieke goederen vs. diensten

Deze nieuwe BTW-richtlijn geldt bovendien zowel voor wie fysieke goederen aan het buitenland levert als voor wie diensten of digitale goederen in het buitenland aanbiedt. Een belangrijk verschil daar is de locatie die bepaalt welk BTW-tarief van toepassing is.

  • Lever je fysieke goederen aan het buitenland, dan geldt het BTW-tarief van het leveradres.
  • Bied je diensten in het buitenland aan, dan wordt er gekeken naar het BTW-tarief van het factuuradres
Hoe vertaal ik dit naar mijn webshop?

Uiteraard heeft deze nieuwe regeling ook gevolgen voor je webshop. Webshops die nu niet langer onder de omzetdrempel blijven, zullen ook genoodzaakt zijn om BTW-gerelateerde aanpassingen aan hun webshop door te voeren. 

Gezien het als webshop verplicht is om prijzen inclusief BTW te vermelden wanneer je aan consumenten verkoopt, is nu het ideale moment om de prijszetting op je webshop eens onder de loep te nemen. 
Voor niet-Belgische consumenten mag je namelijk kiezen om hen meteen de prijs inclusief hun lokaal BTW-tarief te tonen of je kan de prijs tonen inclusief het Belgische BTW-tarief. Uiteraard ben je wel verplicht om in je BTW-aangifte het juiste BTW-tarief te hanteren. Reken je op je webshop te veel BTW aan, dan is de kans groot dat je prijzen niet concurrentieel zijn in de buitenlandse markt. Reken je een te laag BTW-tarief aan, dan zal je zelf de BTW moeten bijpassen in je aangifte. Je hebt er als ondernemer dus zeker baat bij om een zo transparant mogelijke prijszetting te hanteren en de prijzen inclusief het juiste BTW-tarief al van bij het begin te tonen.

Maar hoe pak je dit concreet aan op je webshop? Een aantal mogelijkheden:

Geolocatie

Om te achterhalen van waar de bezoekers op je webshop afkomstig zijn, kan je gebruik maken van geolocatie. Hierbij worden verschillende informatiebronnen (zoals IP-adres, wifi toegangspunten, GPS, ... ) gebruikt om de locatie van je bezoekers te achterhalen. Op basis van deze locatie proberen we je bezoekers zo een correcte versie van de webshop te tonen met de juiste BTW-tarieven die voor hen van toepassing zijn. 

Pop-up met cookies

Kies je niet voor geolocatie en wil je het eenvoudiger aanpakken? Dan kan je ook werken met een pop-up die gebruikers te zien krijgen bij een bezoek aan de webshop en waar ze kunnen aangeven van waar ze afkomstig zijn. Op basis van deze info kan je hen dan de juiste versie van de webshop tonen. Deze info kan in een cookie opgeslagen worden zodat het antwoord van je bezoekers wordt onthouden.

 

Uiteraard zijn er nog heel wat andere mogelijkheden om hiermee om te gaan. Welke oplossing je ook verkiest, voorzie steeds een aanvulling van je algemene voorwaarden waarin je aangeeft dat het getoonde BTW-tarief berekend is op basis van alle info die met betrekking tot de locatie kon verzameld worden, maar dat dit tarief tijdens de check-out mogelijks wel nog kan veranderen op basis van het leveradres. 

make it fly - Joris Van Hoof

"Vind je het uitrusten van je webshop met zowel Belgische als buitenlandse BTW-tarieven toch geen evidente oefening? Wij helpen je zoeken naar de ideale oplossing!"

Joris Van Hoof
Account manager

Zijn deze nieuwe regels nu ook op jouw webshop van toepassing?