Drupal Commerce 2.x in Drupal 8

4 min.

Op DrupalCon Dublin werd de eerste beta versie voor Drupal Commerce voorgesteld. Wil je er meer over te weten komen? Vincent neemt je volledig mee in de wereld van Drupal Commerce! 

You've got to start with the customer experience and work back toward the technology - not the other way around. 

Steve Jobs

Drupal Commerce 2.x beta

Op 28 september werd de eerste beta versie van Drupal commerce voor Drupal 8 voorgesteld op Drupalcon Dublin. Voor veel bedrijven was het ontbreken van deze module de enige reden om nog te kiezen voor Drupal 7 in plaats van Drupal 8 voor nieuwe projecten. Met de komst van deze beta versie is er dus werkelijk geen enkele reden meer om niet voor Drupal 8 te kiezen.

Het blijft natuurlijk wel een beta dus er zal nog wat aan gesleuteld moeten worden, maar in tegenstelling tot de alpha versie hebben we nu de garantie dat er altijd een 'upgrade path' zal zijn. Dit wil zeggen dat er geen aanpassingen meer zullen komen waardoor bestaande implementaties onbruikbaar worden.

De voorstelling was alvast zeer veelbelovend. Een aantal pijnpunten uit de Drupal 7 versie werden aangepakt en alles is nu veel meer modulair en veel code is nu zelfs beschikbaar als losstaande php library (dus niet meer gekoppeld aan Drupal).

Daarnaast zijn er ook veel meer mogelijkheden met de 'out of the box' installatie. Evidente e-commerce zaken zoals promoties, belastingen en verzending moesten voordien apart gedownload en geconfigureerd worden. Gelukkig zit dit er nu allemaal standaard in.

Op papier klinkt dit natuurlijk allemaal heel mooi maar ik heb er tot nu toe toch een dubbel gevoel bij. Het klonk allemaal verdacht veel zoals de presentatie op Drupalcon Londen in 2011. Daar werd toen de Drupal 7 versie voorgesteld en werden al de voordelen opgelijst tegenover de toenmalige Drupal 6 voorganger '├╝bercart'. Maar na 5 jaar Drupal commerce development weten we ondertussen dat het niet allemaal rozengeur en maneschijn was en dat het systeem een paar serieuze tekortkomingen had.

User experience staat vanaf nu centraal bij Drupal Commerce

Een van de aanpassingen is het feit dat de 'user experience' nu al vanaf het begin een belangrijke rol speelt want in de Drupal 7 versie kwam dit pas achteraf naar boven. Een mooi voorbeeld hiervan is de ingave van de productvariaties. In de Drupal 7 versie moest je dit op 2 verschillende plaatsen beheren en dat was altijd een uitdaging om uitgelegd te krijgen aan klanten. In Drupal 8 zit dit mooi samen op 1 plaats. De achterliggende architectuur is het zelfde gebleven, maar voor de gebruiker is dit een wereld van verschil.

Waarom kiezen voor Drupal Commerce?

Er gaan de laatste tijd stemmen op die de relevantie van Drupal als e-commerce platform in vraag stellen. En terecht. Waarom zou je vandaag de dag nog kiezen voor Drupal commerce terwijl er alternatieven als Magento, Shopify en WooCommerce bestaan?

Persoonlijk denk ik wel dat Drupal commerce een aantal selling points heeft ten opzichte van de concurrentie. Zoals vaak met Drupal, is het niet zo evident om er mee te beginnen maar de mogelijkheden blijven wel eindeloos. Met andere platformen loop je al snel tegen een muur en zijn sommige opties gewoon niet mogelijk.

Daarnaast blijft Drupal commerce nog altijd de enige echte gratis/open-source oplossing. Andere open-source projecten zijn (in de woorden van Ryan Szrama) vrijwel altijd dual-licenced, semi-proprietary of ze bevatten crippleware. Dure woorden om te zeggen, dat er altijd extra kosten op de loer liggen.

We kunnen dus concluderen dat we een interessante tijd tegemoet gaan. Enkel de tijd zal uitwijzen of Drupal commerce zijn beloftes deze keer kan waarmaken en of Drupal zijn plaats in de almaar groeiende e-commerce wereld kan behouden.